RADİKAL₁

[ lat. radicalis – kök]
1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( ).
2. kim. Bir kimyəvi birləşmədən başqa kimyəvi birləşməyə dəyişməz keçən molekulda sabit atomlar qrupu.
RADİKAL₃
RADİKAL

Значение слова в других словарях