RADİKAL

[ lat. ]
1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiyaların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür).
2. İfrat siyasi görüşlər, qəti hərəkət və tədbirlər tərəfdarı.
RADİKAL₁
RADİKALİZM

Значение слова в других словарях