RAHİBƏ

monastrda yaşayan və ömrünü ibadətlə keçirən, xristian dindarı, tərki-dünya.
RAHİB
RAHİD

Значение слова в других словарях