RİŞƏ

корешок, корешки
RİQQƏT
RİŞƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə