MACAR

I
сущ. венгр, мадьяр. Macar qadını, qızı мадьярка, венгерка. Macarlar венгры (народ, составляющий основное население Венгрии)
II
прил. венгерский. Macar dili венгерский язык, мадьярский язык

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

MACAR(LAR) macarıstanın əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən fin-uqor qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

MACAR I (Daşkəsən) girintili-çıxıntılı. – Gərəməşöy özü macar oloy II (Bolnisi) tünd çaxır подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan