Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AP» – 24
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 

APAÇIQ

sif. və zərf Tamamilə açıq, tamamilə aydın.
подробнее

APAĞ

sif. Tamamilə ağ, lap ağ, ağappaq. Apağ süfrə. Apağ sifət.

APARÁT

[lat.] 1. tex. Alət, cihaz, qurğu. Radio aparatı.
подробнее

APARATÇI

is. xüs. Aparatda işləyən, aparatı idarə edən fəhlə.
подробнее

APARICI

sif. 1. Başda gedən, irəlidə gedən, qabaqda gedən.
подробнее

APARILMA

“Aparılmaq”dan f.is. Yüklərin vaxtında aparılmasını təmin etməli.

APARILMAQ

“Aparmaq”dan (1, 2, 3, 8 və 12-ci mənalarda) məch.
подробнее

APARMA

“Aparmaq”dan f.is.

APARMAQ

f. 1. Bir şeyi əlinə götürərək, yaxud dalına yükləyərək bir yerdən başqa yerə köçürmək, gətirmək.
подробнее

APARTMAQ

icb. Aparmağa məcbur etmək.

APAŞKAR

b a x apaydın.

APAYDIN

sif. Tamamilə aydın, tamamilə bəlli. Apaydın məsələ.
подробнее

APELLYÁSİYA

is. [lat. appellatio – müraciət] hüq. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minməmiş qərarlarından yuxarı instansiyaya şikayət vermə qaydası.
подробнее

APLİKÁSİYA

is. [lat.] Qurama, ornamentlərin yaradılması üsulu.

APÓRT

[xüs. is.-dən] Alma ağacı növü və bu ağacın çox qalan turşməzə-şirin iri alması. Aport özünü yaxşı tozlamır.

APOSTRÓF

[yun.] dilç. Sözlərdə buraxılan səsi əvəz etmək üçün hərflərin arasında üstdə qoyulan vergül şəkilli işarə (’). Apostrof işarəsinin atılması.

APPENDİSİ́T

[lat.] tib. Kor bağırsağın artımının iltihabı. Appendisit tutmalar

APRÉL

[lat.] Təqvim ilinin dördüncü ayı. Aprel ayının ilk günləri.

APRİÓR(İ)

[lat.] fəls. Təcrübədən və təcrübənin nəticəsindən asılı olmayaraq. Aprior bilik.

APROBÁSİYA

is. [lat.] 1. Bəyənmə, təsdiqetmə. 2. Keyfiyyəti təyin etmə. Aprobasiya metodikası.