Значение слова ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK в толковом словаре азербайджанского языка.

məch. Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq.
← ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ

“Əbədiləşdirilmək” dən f.is. Qarabağ müharibəsində həlak olan qəhrəmanların xatirələrinin əbədiləşdirilməsi.

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ →

“Əbədiləşdirmək”- dən f.is.