O₂

üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi. – Aşıq Qərib sözün deyər avazla; Dindirəndə canım alar o, nazla. “Aşıq Qərib”. İndi Ziba hər axşam onun yanına gəlib, ona bir çox şeylər danışıb nəql edirdi. S.Hüseyn.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

O 1. Двадцать первая буква азербайджанского алфавита; 2. он, она, оно, тот, та, то; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

O 1 – двадцать первая буква азербайджанского алфавита, обозначающая гласный звук [o] 2 – личн. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

O O I əvəz. Üçüncü şəxsin təki. O II əvəz. İşarə məqsədi ilə işlədilir. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

O O, o the 21st letter of the Azerbaijani alphabet o əv. 1. personal pronoun, third person sing. подробнее

Англо-азербайджанский словарь

O O, o n (pl O’s, o’s) 1. ingilis əlifbasının 15-ci hərfi.; 2. подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

O Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədil подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan