O

Üçüncü şəxs əvəzliyinin təki; haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsi bildirir. O gəldi.
– Aşıq Qərib sözün deyər avazla; Dindirəndə canım alar o, nazla. Aşıq Qərib”.
İndi Ziba hər axşam onun yanına gəlib, ona bir çox şeylər danışıb nəql edirdi. S.Hüseyn.

Omonimlər

  • O O I əvəz. Üçüncü şəxsin təki. O II əvəz. İşarə məqsədi ilə işlədilir

Etimologiya

  • O Bu əvəzliyin mənası qədim hind dilində “başqası” deməkdir. Qədimdə bizdə ol, an formalarında işlədilib
O
O₄

Digər lüğətlərdə