Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «A» – 504
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 

ABDIXAN

"Abdı xan" adındandır.

AVDIXAN

"Abdı xan" adındandır.

ABDİL

könül suyu, ürək yaşı; bax: Əbdül.

ABDİN

"Zeynalabdin" adının ixtisar forması; "Abidlərin zinəti" deməkdir.

ABDUL

"Abdulla" adının qısaldılmış forması.

ABDULBAĞI

Əbədinin Allahın qulu.

ABDULBAQİ

Əbədinin Allahın qulu.

ABDULCƏLİL

Allahın qulu (bax: Allahqulu).

ABDULƏHƏD

Allahın qulu (bax: Allahqulu).

ABDULLA

Allahın qulu (Məhəmməd peyğəmbərin atasının adı).

ABDULLAH

Allahın qulu (Məhəmməd peyğəmbərin atasının adı).

ABDULŞİR

Allahın qulu olan şir.

ABEL

külək əsməsi; fanilik; yalan.

ABI

"böyük qardaş" mənasında olan "ağabəy" (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan "abi" həm də müasir Türkiyədə özündən böyüklərə müraciət forması kimi işlənir: Sefik abi (Türkcə-rusca sözlük. M., 1977. səh. 20). Bəlkə də, ərəb ad sistemində geniş istifadə olunan və şəxsin oğul adı ilə adlanmasını göstərən "abu", "əbu" (ata, sahib) künyəsi isə "abi" sözünün ərəbləşmiş formasıdır. Azərbaycan ədəbi dilinin dialektlərində uşağa "bəbə", "əbə", uşaq doğuzduran qadına isə "mama, mamaçı, əbəçi" də deyilir.

ABİ

"böyük qardaş" mənasında olan "ağabəy" (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan "abi" həm də müasir Türkiyədə özündən böyüklərə müraciət forması kimi işlənir: Sefik abi (Türkcə-rusca sözlük. M., 1977. səh. 20). Bəlkə də, ərəb ad sistemində geniş istifadə olunan və şəxsin oğul adı ilə adlanmasını göstərən "abu", "əbu" (ata, sahib) künyəsi isə "abi" sözünün ərəbləşmiş formasıdır. Azərbaycan ədəbi dilinin dialektlərində uşağa "bəbə", "əbə", uşaq doğuzduran qadına isə "mama, mamaçı, əbəçi" də deyilir.

ABU

"böyük qardaş" mənasında olan "ağabəy" (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan "abi" həm də müasir Türkiyədə özündən böyüklərə müraciət forması kimi işlənir: Sefik abi (Türkcə-rusca sözlük. M., 1977. səh. 20). Bəlkə də, ərəb ad sistemində geniş istifadə olunan və şəxsin oğul adı ilə adlanmasını göstərən "abu", "əbu" (ata, sahib) künyəsi isə "abi" sözünün ərəbləşmiş formasıdır. Azərbaycan ədəbi dilinin dialektlərində uşağa "bəbə", "əbə", uşaq doğuzduran qadına isə "mama, mamaçı, əbəçi" də deyilir.

ABIŞ

"Abı" adının əzizləmə forması.

ABUŞ

"Abı" adının əzizləmə forması.

ABİD

ibadətlə məşğul olan.

ABİT

ibadətlə məşğul olan.