Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ABA

  müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir. Bunu ərəbcə «əb»in cəmi kimi də izah edirlər

  Tam oxu »
 • ABAÇI

  tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs

  Tam oxu »
 • ABAXAN

  ata xan, əmi xan, böyük xan. Bunu «güclü axan, sürətli axan» kimi də izah edirlər

  Tam oxu »
 • ABAKAR

  tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs

  Tam oxu »
 • ABAKƏR

  tarla və bostanları quş və heyvanlardan qorumaq üçün qoyulan insan müqəvvası; əba tikən və satan şəxs

  Tam oxu »
 • ABAQA

  aba və ağa sözlərindən yaranmış, əmi ağa, hörmətli dost deməkdir. «Kətan lifi» mənası da vardır

  Tam oxu »
 • ABAS

  qaraqabaq, ciddi; qəzəbli, acıqlı

  Tam oxu »
 • ABASAĞA

  bax: Abbas və Ağa

  Tam oxu »
 • ABASALI

  bax: Abbas və Əli

  Tam oxu »
 • ABASƏLİ

  bax: Abbas və Əli

  Tam oxu »
 • ABASƏT

  ataların üzü, sifəti; abbasilərdən

  Tam oxu »
 • ABASQULU

  Allahın qulu Abbas

  Tam oxu »
 • ABASMİRZƏ

  bax: Abbas və Mirzə

  Tam oxu »
 • ABAY

  ata, baba, dədə; diqqət, diqqətli, həssas

  Tam oxu »
 • ABBAS

  qaraqabaq, ciddi; qəzəbli, acıqlı

  Tam oxu »
 • ABBASAĞA

  bax: Abbas və Ağa

  Tam oxu »
 • ABBASALI

  bax: Abbas və Əli

  Tam oxu »
 • ABBASƏLİ

  bax: Abbas və Əli

  Tam oxu »
 • ABBASQULU

  Allahın qulu Abbas

  Tam oxu »
 • ABBASMİRZƏ

  bax: Abbas və Mirzə

  Tam oxu »
 • ABBASŞƏRİF

  bax: Abbas və Şərif

  Tam oxu »
 • ABDAL

  Anadolu və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfalarından biri; bilikli, qanacaqlı

  Tam oxu »
 • ABDALBƏY

  bilikli, qanacaqlı bəy; tayfa başçısı

  Tam oxu »
 • ABDAR

  sulu; parlaq; dadlı, ləzzətli; sandıq, yeşik

  Tam oxu »
 • ABDI

  "Əbd" və "Allah" sözlərindən və ya Allahın epitetlərindən ("Əsmayi Hüsna”dan) ibarət olub "Allahın qulu", "Allahın bəndəsi" mən

  Tam oxu »
 • ABDIBƏY

  "Abdı bəy" adındandır

  Tam oxu »
 • ABDIXAN

  "Abdı xan" adındandır

  Tam oxu »
 • ABDİL

  könül suyu, ürək yaşı; bax: Əbdül

  Tam oxu »
 • ABDİN

  "Zeynalabdin" adının ixtisar forması; "Abidlərin zinəti" deməkdir

  Tam oxu »
 • ABDUL

  "Abdulla" adının qısaldılmış forması

  Tam oxu »
 • ABDULBAĞI

  Əbədinin Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ABDULBAQİ

  Əbədinin Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ABDULCƏLİL

  Allahın qulu (bax: Allahqulu)

  Tam oxu »
 • ABDULƏHƏD

  Allahın qulu (bax: Allahqulu)

  Tam oxu »
 • ABDULLA

  Allahın qulu (Məhəmməd peyğəmbərin atasının adı)

  Tam oxu »
 • ABDULLAH

  Allahın qulu (Məhəmməd peyğəmbərin atasının adı)

  Tam oxu »
 • ABDULŞİR

  Allahın qulu olan şir

  Tam oxu »
 • ABEL

  külək əsməsi; fanilik; yalan

  Tam oxu »
 • ABI

  "böyük qardaş" mənasında olan "ağabəy" (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan "abi" həm də müasir

  Tam oxu »
 • ABIŞ

  "Abı" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • ABIZƏR

  zər sahibi, qızılın yiyəsi. Acal uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad

  Tam oxu »
 • ABİ

  "böyük qardaş" mənasında olan "ağabəy" (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan "abi" həm də müasir

  Tam oxu »
 • ABİD

  ibadətlə məşğul olan

  Tam oxu »
 • ABİDDİN

  ibadət edənlər, ibadətlə məşğul olanlar

  Tam oxu »
 • ABİDİN

  ibadət edənlər, ibadətlə məşğul olanlar

  Tam oxu »
 • ABİL

  (kiminsə) atası. Bax: Əbil

  Tam oxu »
 • ABİSƏT

  ataların üzü, sifəti; abbasilərdən

  Tam oxu »
 • ABİT

  ibadətlə məşğul olan

  Tam oxu »
 • ABİZƏR

  zər sahibi, qızılın yiyəsi. Acal uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad

  Tam oxu »
 • ABQƏDİR

  "Abdulqədir" adının ixtisar variantıdır. "Allahqulu" kimi başa düşülür

  Tam oxu »