Слово YAXMAC в словаре синонимов азербайджанского языка.

YAXMAC Kimisi yaxmac qayınr, ..kimisi yağla şorun qatışığından dürmək eləyib Qəmərin stəkanının yanına qoyurdu (Ə.Vəliyev); BUTERBROD Xosrovbəyli ilə bufetə çıxdıq, o məni buterbroda, qəhvəyə qonaq elədi (Mir Cəlal); YAXMA.

← YAXLAŞMAQ

yaxlaşmaq bax yanaşmaq

YAXMAQ →

1. YAXMAQ [Məşədi İbad:] Görünür ki, heyvan balası dəllək xınanı pis yaxıbdır (Ü.