RUFƏT

yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
RUFAT
RUFULLA