RUHİDƏ

ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli.
RUHİ
RUHİN