RUHİYYƏ

ruha və cana mənsub olan; ruhlu, ruhlu olan; canlı, təsirli, hərəkətli.
RUHİN
RUHLAN

Значение слова в других словарях