sənəd

is. document m, papiers m pl, pièce f, titre m ; ~ vermək délivrer des papiers ; ~də deyilir le document dit ; ~in təsdiq edilmə mərasimi cérémonie f de ratification des documents ; ~lər documentation f ; ~lərin verilməsi délivrance f des documents ; ~lərin müsadirə edilməsi confiscation f des documents ; ~lərlə əsaslandırma documentation f ; ~lə tanış olmaq étude f des documents ; ~lə əsaslandırmaq documenter vt ; dövlət ~i document m officiel (d’Etat) ; ~ mühüm sənəd document m important

sənayeləşdirmək
sənədləşdirilmək

Значение слова в других словарях