SAĞLIQ

сущ.
1. здоровье (состояние организма, при котором нормально действуют все его органы). Sağlığa ziyan verən вредный для здоровья, sağlıq olsun, hər şey düzələr лишь бы было здоровье, всё поправимо
2. тост, здравица (краткая застольная речь с пожеланием здоровья). Yubilyarın şərəfinə sağlıq demək произнести здравицу (провозгласить тост) в честь юбиляра
◊ sağlıq olsun, бахарыг будем живы, там посмотрим; sağlıqla qalın! счастливо оставаться! sağlıqla gedin! счастливого пути! sağlıqla geyəsən (geyəsiniz)! носи (носите) на здоровье! canına sağlıq, xəstələnmişdim не дай бог и тебе болеть, я болел.., üstünüzə sağlıq дай бог, чтобы вы были живы и здоровы; sağlığına (sağlığınıza) qismət olsun! на здоровье! (о приобретенных вещах)
SAĞLIĞIN!
SAĞLIQ-SALAMATLIQ

Digər lüğətlərdə