sağlamlıq imkanları məhdud şəxs

Xüsusi şərait yaradılmadan təhsil almasında çətinliklər yaranan fiziki çatışmazlığı, əqli və (və ya) psixi ləngimələri olan şəxs

sadə veksel
sahə (tarif) kollektiv sazişi