SARILIQ

1. желтизна; 2. желтуха;
SARIQLI
SARILMAQ

Digər lüğətlərdə