SEÇMƏ₁


1.Seçmək”dən f.is.
2. sif. Oxşarları, bənzərləri arasında ən yaxşısı, ən əlası, ən gözəli, ən xoşa gələni; əla, ən yaxşı. Seçmə üzük. Seçmə xalça.
– Ağır sandıq seçmə parçalarla dolu idi. Mir Cəlal.

3. sif. Ən hörmətli, ən görkəmli, ən seçilmiş, ən sayılan. Toya seçmə adamları çağırmaq.
[Bəhlul:] …Mərziyənin xətrinə mən də çox yerə seçmələr ( is. ) sırasında dəvət edilirdim. B.Bayramov.

4. is. biol. Canlı təbiətin inkişafı prosesində həyatın dəyişən şəraitinə ən çox uyğunlaşmış orqanizmlərin davam gətirib yaşaması.
Beləliklə, mühit amilləri şəraiti ilə əlaqədar olaraq seçmə nəticəsində camışlarda tənəffüs (südlük) tipi formalaşmışdır. A.Ağabəyli.

// Seleksiya. [Qarabağ atı] xalqın uzun əsrlər boyu apardığı yaradıcılıq işi nəticəsində, xalq seçməsi (selleksiyası) nəticəsində yaranmışdır. “Qarabağ atı”.
5. sif. məc. Gözəl, xoş, ürəyəyatan.
Birinə göz edirdi, bəzisinə gülümsünürdü və kimisinə də seçmə bir kompliment deyib nəzərini özünə cəlb edirdi. Çəmənzəminli.

Синонимы

  • SEÇMƏ ayırma — fərqləndirmə
  • SEÇMƏ yığma
SEÇKİLİ
SEÇMƏ₂

Значение слова в других словарях