SEKRÉSİYA

[ lat. secretio – ifraz] fiziol. Vəzilərin orqanizmin fizioloji fəaliyyətinə lazım olan şirələri hazırlayıb ifrazetmə prosesi.

Этимология

  • SEKRESİYA lat. secretio – ayrılma
SEKÁM
SEKRÉT

Значение слова в других словарях