SEKRETÉR

[ fr. secretaire] Üstündə yazı yazmaq üçün açılıb-örtülən qapağı (taxtası) və kağız və s. qoymaq üçün gözləri olan yazı stolu növü və ya şkaf.
SEKRÉT
SEKS

Значение слова в других словарях