SFİNKS

is. Qədim Misirdə şir bədənli, insan başlı və ya heyvan başlı fantastik varlığın heykəli.
SFERİK
SXEM

Значение слова в других словарях