SİNİFLƏNDİRMƏ

\[alm. Klassifikation; fr.=ing. Classifi-cation; əs.t. tasnif\] – mövzuları və anlamları nizamlı olaraq təsnif etmə və sıraya düzmə. Dilimizdə daha çox təsnifat sözü işlədilir.
SİNİF
SİNİFLƏR