SSENÁRİ

[ ital. ]
1. Kinofilmin məzmununu təfsilatı ilə şərh edən və onun tərtibat cəhətlərini göstərən ədəbi əsər. Filmin ssenarisi.
2. teatr. Dram əsərinin planı, süjet sxemi.
3. teatr. Pyesdə iştirak edənlərin siyahısı (burada onların çıxış vaxtı və qaydası da göstərilir).
SRAĞAGÜNKÜ
SSENARİÇİ

Значение слова в других словарях