TƏBİB

врач, медик
TƏBƏSSÜM
TƏBİƏT

Digər lüğətlərdə