TƏMİZ

TƏMİZ I sif. Səliqəli. Üst-başım həmişə təmiz olar (S.S.Axundov).

TƏMİZ II sif. Saf; namuslu; doğru. Əhməd çox təmiz adamdır, onun əvəzi yoxdur.

TƏMİZ III zərf Tamam, tamamilə. Sən təmiz ağlını itirmisən? (S.S.Axundov).

TƏK
TƏMSİL

Значение слова в других словарях