TAĞALAQ

1. Tağalamaq feili olub və “катить” anlamında işlədilir. Tağalaq ondan tö­rəmiş isimdir. Ehtimal ki, təkərləmək sözünün təhrifi ilə bağlıdır.

2. Mənbələrdə do­ğalaq kimi verilib, “dəyirmi”, “dairəvi” deməkdir. Dolamaq, dulğu söz­ləri ilə qo­hum­dur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

TABLOİD
TAĞIQ

Digər lüğətlərdə