UFAQ-TUFAQ

sif. Kiçik və əhəmiyyətsiz, xırda-xırda, xırda-xuruş.
Ləmədə bəzi ufaqtufaq qab-qacaq görünürdü. S.Hüseyn.

UFAQ
UFAQLIQ

Значение слова в других словарях