UFAQ

sif. Kiçik, balaca, xırda.
Bu kəndin qurtaracağında, meşənin başlanğıcında əski və ufaq daxmada Qızxanım adlı bir qadın 12 yaşlı oğlu ilə yaşayırdı. S.S.Axundov.
Məhərrəm ufaq zəngi çaldı, otağı sükut bürüdü. H.Nəzərli.

Этимология

  • UFAQ Uşaq, ovmaq, üyütmək sözləri kokdaş olub və hamısı ufaq kəlməsi ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
UFACIQ
UFAQ-TUFAQ

Значение слова в других словарях