ULARTI

is. Ulama səsi, ulama.
Midhət … bayquşların ulartısını eşitməməsi üçün öz zədəli maşınını … düşmən qırıcısına elə vurdu ki, qulaqları dərhal batdı. Ə.Vəliyev.

ULAN
ULAS

Значение слова в других словарях