UMBILICUS

n anat. 1. göbək; 2. dayaz çuxur / oyuq; 3. dayaz kərtik / çərtik / keşik yeri

UMBILICAL
UMBLICATE