UNACCOMPANIED

adj 1. (by, with) müşayiət edilməyən (bir kəs tərəfindən); Children unaccompanied by an adult will not be admitted Böyüklərin müşayiət etmədiyi uşaqlar buraxılmayacaq; 2. sahibsiz; ~ luggage / baggage sahibsiz yük / baqaj; 3. mus. müşayiətsiz, müşayiət edilməyən

UNACCLIMATIZED
UNACCOUNTABLE