UNAFRAID

adj qorxmaz, qorxmayan; a businessman ~ of taking risk risk etməkdən qorxmayan biznesmen

UNAFFECTED
UNAIRED