USABLE

adj 1. işlənə bilən; These tyres are worn, but still usable Bu şinlər yeyilib, lakin hələ işlənə bilər; 2. rahat, münasib

US
USAGE