USAGE

n 1. işlənmə; ~ of words sözlərin işlənməsi; modern English ~ müasir ingilis dilinin işlənməsi; 2. adət, ənənə; ancient ~ qədim ənənə / adət; 3. rəftar; rough ~ kobud rəftar; good ~ yaxşı rəftar

USABLE
USE

Значение слова в других словарях