USHER

usher1

n 1. qapıçı; 2. biletyoxlayan

usher2

v 1. ötürmək; yer göstərmək; to ~ smb. into the room bir kəsi otağa ötürmək; 2. amer. sağdış / soldış olmaq

USER
USHERESS