UYLUQ

Əsli uy-u-luq kimi olub, dizlə bud arasındakı yerin adı olub. Çömbəlmək sözü belə açıqlanıb: qarnını uyluğa gətirib oturmaq. Utanmaq (uytanmaq) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

UYĞUN
UYMAQ