UZAQGÖRÜCÜ

кил. uzaqgörən.
UZAQGÖRƏNLİK
UZAQGÖRÜCÜLÜK

Digər lüğətlərdə