VƏZN

VƏZN I is.[ ər. ] Çəki, ağırlıq. Mənim pambıq yükü ilə aram yoxdur. Özü çox, vəzni az (Ə.Haqverdiyev).

VƏZN II is. [ ər. ] Şeirdə müəyyən ölçü; misraların ölçüsü. Demirəm mən sənə şair deyilsən, var şerin; Vəzn var, qafiyə var, qaliba yox can, Yusif! (S.Ə.Şirvani).

VƏZİFƏ
VURAN

Значение слова в других словарях