VƏFADAR

Dar hissəsi farsca daştən (malik olmaq) məsdərinin qrammatik əsasıdır, “vəfalı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VƏDƏ
VƏHM

Digər lüğətlərdə