VAGARIOUS

adj 1. dəyişkən, qərarsız, səbatsız; 2. gəzəyən; dolaşan, sərgərdan, veyl, avara

VAGABONDAGE
VAGARY