VAMP

vamp1

n d.d. avantürist / macəraçı / fırıldaqçı qadın / qız

vamp2

v I 1. yeni / təzə üz çəkmək (çəkməyə); 2. yamamaq, yamaqlamaq, yamaq salmaq, təmir etmək; 3. kompilyasiya etmək; 4. mus. improvizasiya etmək

v II 1. tovlamaq, aldatmaq, başdan / yoldan çıxartmaq

VALVED
VAMPIRE