VARLIQ

1
сущ.
1. действительность, окружающий мир. Varlığa açıq gözlə baxmaq смотреть на окружающий мир открытыми глазами, bütün varlıq вся действительность
2. существо (совокупность физических и душевных качеств человека). Bütün varlığı всё его существо
3. существование, наличие. Həyat ələmətlərinin varlığı наличие признаков жизни, ziddiyyətlərin varlığı существование противоречий, nəyin varlığının ilk günlərindən с первых дней существования чего-л.
4. филос. бытие, материя. Şüur varlığı əks etdirir сознание отражает бытие, ictimai varlıq общественное бытие, təfəkkürün varlığa münəsibəti отношение мышления к бытию, varlıq şüuru müəyyən edir бытие определяет сознание
◊ bütün varlığı ilə всей душой, всем своим существом
2
сущ. изобилие, достаток
◊ varlığa nə darlıq как хочу, так и трачу
VARLI-KARLI
VARLILIQ

Digər lüğətlərdə