VARLIQ

VARLIQ I is. Olma, var olma, mövcud olma, mövcudiyyət. Məhəbbət özü də canlı həyatdır; Onun varlığını yaşayan duyur (S.Vurğun).

VARLIQ II is. Bolluq. Varlığa nə darlıq (Ata. sözü).

VAR
VERGİ

Значение слова в других словарях