VERGİ

VERGİ I is. Müəssisədən, idarədən, əhalidən və s. alınan məcburi dövlət rüsumu. Vergi, biyar bizi gətirdi cana (S.Rüstəm).

VERGİ II is. Fövqəladə istedad, qabiliyyət. Sözün düzü, bu dilbərdə təbiətin vergisi var (S.Vurğun).

VARLIQ
VƏZİFƏ

Значение слова в других словарях