VAXTSIZ

I
прил.
1. несвоевременный. Vaxtsıx əkin несвоевременная посадка (посев)
2. безвременный, преждевременный. Vaxtsız ölüm безвременная кончина
3. поздний, запоздалый. Vaxtsız qonaq поздний гость
II
нареч.
1. несвоевременно, не вовремя. Uşağı süddən vaxtsız kəsmək не вовремя отнять ребёнка от груди
2. безвременно, преждевременно. Vaxtsız öldü (он) безвременно скончался
VAXTÖLÇƏN
VAXTSIZ-VƏDƏSİZ

Digər lüğətlərdə