VOLYUTA

сущ. архит. волюта (скульптурное украшение в виде спирального завитка)
VOLYUNTARİZM
VOLYUTİN
OBASTAN VİKİ
Volyuta
Volyuta — ion naxışında görünən, bir sütunun başlığının mərkəzindən başlayaraq genişlənib bir spiral meydana gətirdiyi bir bəzəkdir. Növbəti dövrdə Korinf orderi ilə kompozit orderdə də tətbiq edilmişdir.

Digər lüğətlərdə