VOLYÚTA

is. [ lat. ] Mərkəzində dairəsi olan spiralşəkilli memarlıq bəzəyi.
VOLYUNTARİ́ZM
VÓNA

Digər lüğətlərdə