VOLYUTA

сущ. архит. волюта (скульптурное украшение в виде спирального завитка)
VOLYUNTARİZM
VOLYUTİN
OBASTAN VİKİ
Volyuta
Volyuta — ion naxışında görünən, bir sütunun başlığının mərkəzindən başlayaraq genişlənib bir spiral meydana gətirdiyi bir bəzəkdir. Növbəti dövrdə Korinf orderi ilə kompozit orderdə də tətbiq edilmişdir.

Digər lüğətlərdə

ба́йкерский горноста́евый дочища́ться застекля́ться под мы́шки спле́тничание фи́ллер бою́сь сказать вымеща́ться подверста́ть подряжа́ться что́-либо эмансипи́роваться brandling crannied engobe exacerbation goodish gravel-pit guest house альтернация аффикс малодейственный нумератор сага